Bodeminjectie voor een droge, stabiele bouwgrond

Bodeminjectie

Bodeminjectie wordt bij veel bouwprojecten ingezet om een ondergrondse bouwlaag aan te brengen. Deze horizontale bodemafsluiting is een alternatief voor onderwaterbeton of een combinatie van een damwand en bemaling.
Bodeminjecties worden gebruikt om de toestroom van grondwater van onderaf te weren. Hiervoor wordt een mix van water, waterglas en een harder op een vooraf bepaalde diepte, lager dan het ontgravingsniveau om opbarsten van de bouwputbodem te voorkomen, in de bodem geïnjecteerd.

Dit waterglasmengsel vormt na injectie een bol dat zich tussen de zandkorrels perst. Doordat de geïnjecteerde bollen vloeistof elkaar overlappen is er uiteindelijk geen plaats meer voor grondwater. Dit heet permeation grounting. Na ongeveer zeven dagen is de waterglasmix zodanig uitgehard dat het een waterremmende gellaag heeft gevormd. Deze laag keert het grondwater, zodat er een waterglastapijt ontstaat. Hierna kan worden begonnen met de bronbemaling.

Grondinjectie Nederland beschikt voor het uitvoeren van bodeminjectie over een automatisch pompsysteem dat de vloeistof op de juiste plaats en in de juiste dosering in de bodem injecteert. Onze geavanceerde waterglasinjectie-unit is uitgerust met de modernste techniek. Het injectieproces verloopt daardoor snel en efficiënt.

Waarom kiezen voor bodeminjectie?

Enkele voordelen van een horizontale onderafsluiting middels bodeminjectie zijn:

·       Weinig tot geen grondwateronttrekking;

·       Schone en droge bouwput;

·       Bouwput kan al na zeven dagen ontgraven worden;

·       Er kan droog ontgraven worden;

·       Bij ontgraving komt er geen horizontale spanningen op de injectielaag te staan en is er dus geen kans op lekkage van damwandkassen;

·       Er zijn door neerwaartse druk van de grond geen trekankers of palen nodig.

Geïnteresseerd in bodeminjectie?

Voor meer informatie over onze werkwijze, onze bodeminjectietechniek of een vrijblijvende prijsopgave kunt u altijd contact met ons opnemen.


Neem contact met ons op