Bouwput lekkage verhelpen voor een vochtvrije bouwput

Grondinjectie biedt u een vochtvrije bouwput

Tijdens de bouw kan het voorkomen dat er een lekkage in de bouwput ontstaat, waardoor u uw werkzaamheden tijdelijk moet staken. Om ervoor te zorgen dat de bouwwerkzaamheden niet te lang gehinderd worden en de financiële gevolgen zoveel mogelijk worden beperkt, zal de bouwput lekkage zo snel mogelijk verholpen moeten worden door een specialist.

Grondinjectie Nederland is gespecialiseerd in het verhelpen van bouwput lekkages zoals damwand lekkage, trekanker lekkage, diepwand lekkage, onderwaterbeton lekkage en wellen. Onze specialisten hebben jarenlange ervaring en beschikken over de juiste, moderne apparatuur om het vocht in de bouwput snel en structureel te bestrijden.

Grondinjectie Nederland verhelpt met behulp van injecteren succesvol verschillende soorten vochtproblemen, waaronder ook bouwput lekkages.

Soorten bouwput lekkages

Damwand lekkage

Een damwand lekkage kan ontstaan op het moment dat de damwanden door heien, trillen of drukken in de grond worden gebracht. De damwand kan dan uit elkaar lopen door een obstakel in de ondergrond. De verbindingen van de damwanden kunnen uit het slot lopen, waardoor ze niet goed aansluiten en gaan lekken. Daarnaast kan het zo zijn dat wanneer damwanden tegen een bestaande muur worden geplaatst, de aansluiting niet waterdicht is. Dit veroorzaakt dan lekkages, waardoor water en zand wegspoelt en verzakking tot gevolg kan hebben. Ook kan een damwand lek raken na plaatsing van een trekanker.

Grondinjectie Nederland bestrijdt de damwandlekkage door het injecteren van een gel, nadat een deel van de wanden is ontgraven. Nadat de geïnjecteerde vloeistof is uitgehard, is er een waterafstotende laag ontstaan, waar geen vocht doorheen kan en de lekkage is verholpen. Uw bouwput is weer vochtvrij en u kunt uw werkzaamheden hervatten.

 

Trekanker lekkage

Trekankers hebben als doel de wanden in de bouwput zoveel mogelijk bij elkaar te houden, zodat vervorming van de bouwput niet kan plaatsvinden. Toch ontstaan er regelmatig juist bij deze trekankers een lekkage. Via de ankers sijpelt het grondwater dan door de wanden.

Bij een trekanker lekkage zal Grondinjectie Nederland eerst het water in de bouwput verwijderen om vervolgens door middel van een injectiemethode de trekanker weer waterdicht te maken.

 

Onderwaterbeton lekkage

In bouwputten wordt veelal gebruik gemaakt van onderwaterbeton, om het grondwater in de afgraving tegen te gaan. Het komt regelmatig voor dat er in het onderwaterbeton lekkages ontstaan, waardoor er water in de bouwput vloeit. Dit kan onder andere ontstaan bij aansluitingen van de damwand, langs betonnen palen of doordat er scheuren of wellen in het onderwaterbeton zijn ontstaan.

Grondinjectie Nederland verhelpt uw onderwaterbeton lekkage snel en blijvend.

Afhankelijk van de oorzaak van de lekkage in het onderwaterbeton bieden wij een tal aan afdichtings-methoden.

 

Lekkage door wellen

Wellen kunnen ontstaan tijdens het aanbrengen of verwijderen van damwanden, Grondboringen, het aanbrengen of verwijderen van filters voor bemaling en het ontgraven van de natuurlijke ballastlaag op een afsluitende kleilaag, waardoor de kleilaag barst.

Om de lekkage te kunnen dichten wordt er door Grondinjectie Nederland injectietechnieken gebruikt waarbij na lokalisatie van de wel onder de afsluitende laag gaten worden geboord om een injectielans aan te kunnen brengen. Wanneer de slangen op de gewenste diepte zitten, start de specialist met het injecteren van een injectievloeistof. Deze vloeistof zal na een korte periode met de lekstroom van de wel meelopen en vervolgens reageren. Het gevolg is dat de wel lekkage langzaam verstopt, totdat de wel helemaal gedicht is. De lekkage is nu verholpen en u kunt weer zonder lekkages verder met uw bouwwerkzaamheden.

Heeft u een bouwput lekkage en ontvangt u graag een vrijblijvende offerte of wilt u een vraag stellen?

Neem dan contact op.

Wij zijn 24 uur per dag telefonisch bereikbaar.

Geïnteresseerd?

Heeft u een vraag over grondinjectie, grondstabilisatie of wilt u graag uw bouwproject aan ons voorleggen? Neem dan gerust vrijblijvend contact met ons op.


Neem contact met ons op