Grondstabilisatie voor een stevige fundering

Grondstabilisatie

Grondstabilisatie wordt door Grondinjectie Nederland voornamelijk toegepast bij ondergrondse bouw naast bestaande bebouwing. Veelal gaat het hier om op staal gefundeerde bebouwing.
Alvorens te starten met het injecteren van de ondergrond, wordt door een expert berekend wat de gewenste ontgravingsdiepte is en de op te vangen krachten. Dit wordt gedaan door middel van het opstellen van een dimensioneringsberekening. Vervolgens kan een werktekening opgesteld worden, welke leidend is voor de plaatsing van de injectiepunten.

Bij grondinjectie kan er zonder verdere grondkering of funderingsondervanging ontgraven worden. Doordat grondinjectie trillingsvrij wordt uitgevoerd, is er geen bouwrisico voor de omliggende bebouwing. De bodeminjectie wordt uitgevoerd door permeation grouting. Dit is het op gecontroleerde wijze toevoegen van injectievloeistof met een glasharder in de poriën van de bestaande zandlaag.

De geïnjecteerde vloeistof vormt bollen, welke na samensmelten en uitharden een stevige laag in de grond vormen, welke dient ter ondersteuning van de fundering en kans op verzakkingen tijdens de bouw wegneemt. Na zeven dagen kan vervolgens begonnen worden met de bouwwerkzaamheden.

Grondstabilisatie vormt bij ondergrondse bouw een alternatief op onder andere ondermetselen, een Berliner wand of een damwand.

De voordelen van grondstabilisatie door grondinjectie zijn:

Geen trillingen
– Optimale benutting van bestaande bouwruimte
– Opstelplaats materieel kan tot 50 m van het werk gemaakt worden
– Geen damwanden of Berliner wanden nodig

Grondinjectie Nederland biedt grondstabilisatie voor de bouw van onder andere:
– Parkeergarages;
– Kelders;
– Grondkeringen of kademuren;
– Rioleringtrace’s;
– Bergbezinkbassins;
– Liftputten.

Geïnteresseerd in grondstabilisatie?

Voor meer informatie over onze werkwijze, onze grondstabilisatietechnieken of een vrijblijvende prijsopgave kunt u altijd contact met ons opnemen.


Neem contact met ons op