Verticale grondinjectie voor uw bouwproject, effectief

Voor een vochtvrije bouwput dienen ook de wanden te worden voorzien van grondkering, door middel van een damwand, een Cutter Soil Mix (CSM) wand of een palenwand. Na plaatsing van de wand worden er- na berekening-injectieslangen loodrecht in de grond geplaatst. Deze slangen worden aangesloten op pompen die onder lage druk het mengsel in de grond pompen. De vloeistof wordt een bol, welke het grondwater vervangt.

Na ongeveer zeven dagen overlappen de bollen elkaar en zijn ze uitgehard. Deze gellaag zorgt voor waterkerend effect, waardoor de bouwput droog blijft.

Constructieve grondinjectie

Verticale grondinjectie noemen we ook wel een constructieve grondinjectie. Deze specifieke techniek wordt toegepast om de sterkte-eigenschappen van de grond te verbeteren en heeft als groot voordeel dat het onder een aan een bouwput belendend perceel kan worden aangebracht. Voordat er gestart wordt met injecteren, worden de injectielansen ingebracht volgens een vooraf vastgesteld patroon door inspuiten van water, boren of drilling.

Tijdens het injecteren van het waterglas-hardermengsel worden druk, debiet en de totale geïnjecteerde hoeveelheid per injectiepunt geautomatiseerd aangestuurd en geregistreerd.

Behalve verticale grondinjectie verzorgen wij natuurlijk ook horizontale grondinjectie.

Geïnteresseerd in verticale grondinjectie?

Voor meer informatie over onze werkwijze, onze bodeminjectietechniek of een vrijblijvende prijsopgave kunt u altijd contact met ons opnemen.


Neem contact op